150. výročí založení hasičského sboru v Kalmthoutu

Letos se setkání s kamarády z Kalmthoutu o víkendu 27.-29.6.2014 neslo ve znamení oslav 150. výročí založení sboru Brandweer Kalmthout. První části naší výpravy se v pátek ráno po příletu do Bruselu ujal bývalý velitel Rik Gheyle, který zorganizoval výlet do Antwerp s krátkou prohlídkou historického centra a dvou muzeí.

Museum aan de Stroom (MAS), otevřené v roce 2011, nám nabídlo stálou expozici věnovanou 1. světové válce z pohledu Vlámska; z vyhlídkové terasy na vrcholu budovy jsme si prohlédli celé Antwerpy. Společnost Red Star Line přepravovala v letech 1873 až 1934 svými zaoceánskými parníky emigranty do USA prakticky z celé Evropy. Dnes je v budovách, ze kterých byli emigranti vypravováni, muzeum, které ukazuje, jak celý proces pod přísným dohledem pracovníků americké vlády probíhal. Za zmínku stojí i procházka tunelem svaté Anny pod Šeldou; tunel byl vybudován v letech 1931-33 pro pěší a cyklisty v hloubce cca 31 metrů; dlouhý je 572 metrů. Udržován je v původním stavu včetně dřevěných eskalátorů.

Večerní program, jehož se již účastnilo všech sedm přítomných členů našeho sboru a starosta Miloš Čapek, otevřel oslavy populárním kvízem, jehož vítězové obdrželi hodnotné ceny. Jak jsme v průběhu soutěžního večera zaznamenali, v kvízu se vyskytovaly i otázky týkající se České republiky.

Na sobotní dopoledne pro nás naši hostitelé připravili výlet po okolí; velmi nás zaujala zejména prohlídka nové hasičské zbrojnice v holandském městě Bergen op Zoom. Místní velitel nás provedl a nutno podotknout i hrdě ukázal místní zázemí a techniku profesionálního sboru určeného pro toto město a blízké okolí s cca 80 tisíci obyvatel a několika průmyslovými provozy. Po návratu do Belgie a obědě jsme se dověděli, že v okolí bydlí český cyklista Zdeněk Štybar, který se v celé Belgii těší vysoké popularitě, hlavně z důvodu skvělé znalosti místního jazyka – vlámštiny. Poté nás průvodci nalákali do „pivovaru bílého piva“, kde jsme až na místě zjistili, že se nejedná o žádné speciální pivo, natož pivovar, ale o kravín s výrobnou mléka J. Zde jsme si prohlédli moderní techniku malého soukromého zemědělce s cca 700 kravami.

Sobotní večer vyplnila nevázaná zábava s tancovačkou při muzice tří hudebních skupin a jednoho DJ.

V neděli celý víkendový program oslav vyvrcholil přehlídkou jak moderní, tak i historické hasičské techniky: po asi 16 km dlouhé trase po Kalmthoutu a nejbližším okolí projíždělo 65 hasičských vozů sboru domácího i okolních; na přehlídku navázal průvod uniformovaných hasičů, jehož se zúčastnila i naše jednotka se sborovým praporem.

Jak jsme se později dověděli, program pokračoval až do pozdních hodin nedělního večera posezením kalmthoutských hasičů s jejich přáteli a příznivci. Při něm pořadatelé poděkovali všem, kteří se podíleli na průběhu a zejména přípravě této velmi náročné akce (přípravy trvaly více než půl druhého roku). Zúčastnit tohoto setkání jsme se bohužel nemohli – už jsme se museli rozloučit a odjet domů.

Celého víkendového programu se zúčastnil i pan starosta Miloš Čapek, kterému tímto děkujeme za skvělou reprezentaci naší obce a nejen upevnění spolupráce s kamarády hasiči, ale především rozšíření vřelých vztahů se starosty měst Kalmthout a Essen.

Kalmthoutským hasičům ještě jednou děkujeme za pozvání a skvělou pohostinnost, které se nám během našeho pobytu dostávalo plnými hrstmi.

Fotogalerie

Facebook Brandweer Kalmthout