Category: SDH – Společenské akce

Pomáháme těm, co pomáhají

Pohotově jsme zareagovali na výzvu starosty OSH Praha západ a pro naše zdravotníky, policii, prodavačky a další pracovníky, kteří to v této době nemají lehké, jsme v rámci akce „Děkujeme těm, kdo pomáhají“,  napekli nějaké ty dobrůtky. Všem zapojeným patří velký dík!

Vice zde

Výroční valná hromada

Letošní valnou hromadu jsme narozdíl od předchozích let zorganizovali korespondenčně. Na programu byly, kromě jiného, volby do výboru našeho SDH.

Zde je zápis

Valné hromady 10. okrsku 2020 – 2021

Vzhledem k současným vládním opatřením jsou termíny výročních valných hromad sborů 10. okrsku pro tento rok více než nejisté. Termíny níže uvedené prosím považujte za předběžné.

SDH Hradištko, 12.12.2020, 18:00 hod, místo bude upřesněno

SDH Pikovice, 9.1.2021, 19:00 hod v restauraci U Dolejších

SDH Buš, 15.1.2021, 19:00 hod v restauraci U Váňů

SDH Slapy, 23.1.2021, 18:00 hod, místo bude upřesněno

SDH Štěchovice, 30.1.2021, 19:00 hod v restauraci Na Peškově

SDH Masečín, 5.2.2021, 19:00 hod v hostinci u Cihelků

Valná hromada 10. okrsku se bude konat po skončení poslední výroční valné hromady daného sboru.

Aktualizace k únoru 2021: Vzhledem k vládním opatřením se naše výroční valná hromada konala korespondenčně.

Vánoční strom do kostela

V sobotu 14.12. jsme pomáhali s pokácením, převozem a nazdobením vánočního stromu do kostela.

Fotogalerie

Pietní akce k uctění památky 17.11.

Za účasti členů hasičských sborů okolních sborů jsme se 16.11.2019 sešli, abychom uctili výročí 17.11. V projevech zástupců jednotlivých sborů jsme vzpomenuli velitele, kteří před 30 lety vykonávali starosty nebo velitele jednotlivých sborů. Po oficiální části jsme se odebrali do restaurace Na Peškově.

Fotogalerie

Dětský den 2019

Tak jako každý rok i letos jsme ve spolupráci s mateřskou školou pořádali dětský den. Parádní počasí, skvělé sportovní výkony, spokojené děti a chutná odměna na závěr se prostě neomrzí. Letos již po šestnácté!

Děkujeme všem za účast a přípravu.

Fotogalerie

Zasazení Lípy republiky

V sobotu 20.10.2018, v roce oslav 100. výročí založení naší republiky, jsme se rozhodli po dohodě s bratrem farářem Pawlem Debkem, zasadit Lípu republiky na pozemku místní farnosti a provést úpravu blízkého okolí.

Všem zúčastněným patří velký dík za přípravu a realizaci celodenní akce!

Fotogalerie

Lípy republiky

Dětský den 2018

Jako každý rok tak i letos jsme na přelomu května a června spolu s mateřskou školou pořádali Dětský den, letos již po patnácté. Děti si při něm mohly zasoutěžit v různých disciplínách, prokázat svojí zručnost, obratnost nebo zastříkat ze stříkačky . Na závěr byly všechny děti odměněny věcnou cenou, občerstvením v podobě vuřtů a již tradiční koupelí v pěně 😆.

Fotogalerie

Mše ke cti svatého Floriána

Již desátým rokem se letos 12.5. konala mše ke cti svatého Floriána, tentokráte ve Štěchovicích . Slavnostní průvod za doprovodu živé hudby došel do kostela , kde mši sloužil farář Pawel Debek.

Fotogalerie

Dětský karneval

V sobotu 3.3. jsme v MFC spolu s mateřskou školou pořádali již 15. ročník tradičního maškarního karnevalu pro děti. Pro děti byly připraveny různé soutěže a odměny.

Velký dík patří učitelkám Mateřské školy a rodičům za přípravu masek. 🙂

Fotogalerie