Kategorie: Jednotka SDH

Nové vozidlo pro zásahovou jednotku!

Dobrá věc se podařila a s potěšením si dovolujeme oznámit, že od 18. března 2021 disponuje zásahová jednotka společně s Hasiči Masečín poprvé zbrusu novým automobilem. Jedná se o dopravní automobil Ford Transit 4×4 – DA L1Z, který nahradí již dosluhující TA Ford Explorer.

Fotogalerie zde.

Nové vozidlo bude především využíváno pro přepravu požárního družstva a přívěsu s člunem při záchranných pracích na řece Vltavě a při plnění úkolů požární ochrany a ochrany obyvatelstva v členitém terénu. Dále bude vozidlo využíváno pro evakuaci obyvatelstva v době povodní, kdy velká část katastru obce je povodněmi ohrožena.

Věříme, že jakmile situace dovolí, budeme moci uspořádat slavnostní předání, abyste si ho mohli i vy prohlédnout naživo.

Vozidlo bylo pořízeno za přispění investiční dotace MV-GŘ HZS ČR, za přispění dotace Středočeského kraje a z prostředků obce. Z dotačního titulu MV-GŘ HZS ČR výzvy JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu bylo přispěno 450 000 Kč. Z dotace pro jednotky SDH obcí z rozpočtu Středočeského kraje bylo přispěno 300 000 Kč. Zbylou částku uhradil městys Štěchovice ze svého rozpočtu.
Automobil nám dodala na základě výběrového řízení firma Vesta Auto Corson s.r.o.

Děkujeme všem zainteresovaným za poskytnuté finanční prostředky a za součinnost při pořízení automobilu.

Středočeský kraj
HZS Středočeského kraje
Městys Štěchovice
Vesta Auto Corson

Zprávy o zásazích od roku 2019 pouze na facebooku

Samozvaný spráce těchto webových stránek se rozhodl již dále nezveřejňovat zprávy ze zásahů JSDH a od roku 2019 tuto záležitost ponechat výrazně aktivnějšímu a mladšímu správci našeho facebooku.

Aktuality a zprávy z činnosti ať už sboru (SDH) nebo zásahové jednotky (JSDH) zde stále, ať už s menším či větším zpožděním, nacházet samozřejmě budete.

Požár komínu, zásah 44/2018

Požár komínu byl uhašen ještě před naším příjezdem.

Použitá technika:  CAS 20/2000 M1R MB, CAS K27 Dennis Rapier, 1x dýchací technika Draeger PA-94

Místo, datum a čas: Štěchovice, 17.12.2018, 17:10 – 17:50

Neohlášené pálení, zásah 43/2018

Další z řady neohlášených pálení, tentokrát na Homoli… 🙁

Použitá technika:  OA Ford Explorer

Místo, datum a čas: Štěchovice, 17.12.2018, 14:10 – 18:20

Požár komínu, zásah 42/2018

Požár komínu byl uhašen pomocí štěrku a písku.

Použitá technika:  CAS 20/2000 M1R MB, CAS K27 Dennis Rapier

Místo, datum a čas: Masečín, 15.12.2018, 15:15 – 16:00

Požár drážního domku, zásah 41/2018

Po příjezdu na místo jsme se zapojili do hašení a rozebírání konstrukce.

Použitá technika:  CAS 32/8200 T815 6×6, CAS 20/2000 M1R MB, CAS K27 Dennis Rapier, 1x dýchací technika Draeger PA-94

Místo, datum a čas: Davle, 8.12.2018, 21:40 – 23:15

Požár chaty, zásah 40/2018

Při příjezdu na místo již zde zasahují ostatní jednotky, zůstáváme jako záloha a poté se vracíme na základnu.

Použitá technika:  CAS 32/8200 T815 6×6, CAS 20/2000 M1R MB

Místo, datum a čas: Petrov, 4.12.2018, 15:00 – 17:00

HZS Středočeského kraje

Požár chaty, zásah 39/2018

Při příjezdu na místo již zde zasahuje HZS Jílové a SDH Hradištko. Po domluvě s velitelem jsme se vrátili na základnu.

Použitá technika:  CAS 32/8200 T815 6×6, CAS 20/2000 M1R MB

Místo, datum a čas: Pikovice, 30.11.2018, 00:15 – 01:15

Neohlášené pálení, zásah 38/2018

…a další zbytečný výjezd za kterým bylo opět neohlášené pálení.

Použitá technika:  CAS 32/8200 T815 6×6, CAS 20/2000 M1R MB

Místo, datum a čas: Davle, 18.11.2018, 15:50 – 16:20

Neohlášené pálení, zásah 37/2018

Neohlášené pálení bylo příčinou našeho dalšího výjezdu.

Použitá technika:  CAS 32/8200 T815 6×6, CAS 20/2000 M1R MB

Místo, datum a čas: Hvozdnice, 17.11.2018, 14:30 – 15:00