Historie

Dějiny župy Proudské – Kolumbusovy č. 48

Myšlenka zříditi v krajině povltavské novou župní jednotku žila delší čas mezi příznivci zdejšího hasičstva, ale teprve v roce 1887 nadešla příhodná chvíle, kdy byly svolány schůze do Slap na 18. září a 23. října 1887 se zástupci sborů: Slapy, Nový Knín, Korkyně, Štěchovice, Mníšek, Davle, Čísovice a Líšnice. Po bedlivém uvážení rozhodnuto zříditi novou župu. Největší zásluha o …

Doslovný přepis stanov z roku 1887

  Stanovy Sboru dobrovolných hasičů v Štěchovicích na Vltavě   Čl.1. Jméno a sídlo Sbor Dobrovolných hasičů štěchovických má své sídlo v Štěchovicích n/Vltavě.   Čl. 2. Účel Účelem sboru dobrovolných hasičů štěchovických je řádné a soustavné vycvičování členstva svého v sboru hasičství, by v pádu požáru neb jiného nebezpečenství chráněn byl majetek a život občanů štěchovických, tak i …

Historie našeho sboru

Sbor dobrovolných hasičů ve Štěchovicích byl založen z podnětu obecního zastupitelstva 28.listopadu 1886. Sborem za 120 let své existence prošlo asi sedm set členů, kteří svou činností postupně psali dějiny sboru. Píše se 28. listopad 1886. Na tento den bylo svoláno obecní zastupitelstvo, které se rozhodlo založit ve Štěchovicích hasičský sbor. Podnět ke svolání zastupitelstva a k založení …