Likvidace hmyzu, zásah 33/2016

Za dalším naším letošním zásahem byly vosy a sršáni v objektu centra sociálních služeb na Hvozdech. Hnízda byla zlikvidována pomocí chemických přípravků.

U zásahu byli: M.Slivka, M. David, J.Hušbauer

Použitá technika: CAS K27 Dennis Rapier

Místo, datum a čas: Hvozdy, 8.9.2016, 7:55 – 10:00