Zpět na Mladí hasiči

Naše činnost

Schůzky Mladých hasičů se konají každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 hodin. Sraz je v klubovně hasičské zbrojnice ve Štěchovicích a podle situace trávíme čas buď v klubovně nebo venku (je potřeba s tím počítat kvůli oblečení, mít láhev na pití apod.).

Naši Mladí hasiči se samozřejmě připravují na plnění různých soutěží, závodů a odznaků – hra Plamen, závod v požárním útoku, závod požární všestrannosti, uzlová štafeta, štafeta CTIF, odznaky odborností a specializací. O všech těchto aktivitách a co všechno se musíme k těmto činnostem s dětmi učit je možno se více dovědět na odkazech v sekci Zajímavé odkazy.

Při našich pravidelných schůzkách a víkendových výletech nezapomínáme na různé významné dny a výročí, zúčastňujeme se i různých celostátních akcí – Den hrdinů, Ukliďme Česko, Den lesů, Den válečných veteránů, Květinový den prevence rakoviny. Pořádáme i různé poznávací výlety do okolí – výlet za kandíkem na Medník, návštěva říční policie a profesionálních hasičů. Snažíme se zapojit i do činností v rámci městyse – uklízíme v okolí pomníku padlých hrdinů u školy, pomáháme s péčí o stromy, chodíme navštěvovat seniory do domu s pečovatelskou službou.

Aktuality z činnosti Mladých hasičů najdete souhrnně zde