Návštěva přátel v Chrudimi 7. a 8. 9. 2013

Ve dnech 7. a 8. září 2013 se zástupci našeho sboru společně s dalšími obyvateli Štěchovic, včetně pana starosty Miloše Čapka, vydali díky organizaci paní Markové, ředitelky MŠ, do Chrudimě, Markovic a Topole. V dopoledních hodinách jsme společně s ostatními sbory navštívili hasičskou soutěž a muzeum loutek. Ubytování jsme byli v domově mládeže střední zemědělské školy Chrudim. Večer jsme se přesunuli do hasičské zbrojnice v Topoli.

Pan starosta Miloš Čapek se poté zúčastnil slavnostní večeře s chrudimským starostou Mgr. Petrem Řezníčkem. Pan Čapek jako poděkování za pomoc při povodních a za následný finanční dar od města Chrudim přivezl dárky a všem velice poděkoval.

V neděli ráno následovala „velesnídaně“ v hasičské zbrojnici v Topoli . Během dne jsme navštívili rozhlednu Bára II, skanzen na Veselém Kopci a nakonec snědli dobrý oběd v hospodě ve Svobodných Hamrech.

 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem hasičům Chrudimě, Topole a Markovic za pohostinnost a skvělou atmosféru!

Fotogalerie