Nové vozidlo pro zásahovou jednotku!

Dobrá věc se podařila a s potěšením si dovolujeme oznámit, že od 18. března 2021 disponuje zásahová jednotka společně s Hasiči Masečín poprvé zbrusu novým automobilem. Jedná se o dopravní automobil Ford Transit 4×4 – DA L1Z, který nahradí již dosluhující TA Ford Explorer.

Fotogalerie zde.

Nové vozidlo bude především využíváno pro přepravu požárního družstva a přívěsu s člunem při záchranných pracích na řece Vltavě a při plnění úkolů požární ochrany a ochrany obyvatelstva v členitém terénu. Dále bude vozidlo využíváno pro evakuaci obyvatelstva v době povodní, kdy velká část katastru obce je povodněmi ohrožena.

Věříme, že jakmile situace dovolí, budeme moci uspořádat slavnostní předání, abyste si ho mohli i vy prohlédnout naživo.

Vozidlo bylo pořízeno za přispění investiční dotace MV-GŘ HZS ČR, za přispění dotace Středočeského kraje a z prostředků obce. Z dotačního titulu MV-GŘ HZS ČR výzvy JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu bylo přispěno 450 000 Kč. Z dotace pro jednotky SDH obcí z rozpočtu Středočeského kraje bylo přispěno 300 000 Kč. Zbylou částku uhradil městys Štěchovice ze svého rozpočtu.
Automobil nám dodala na základě výběrového řízení firma Vesta Auto Corson s.r.o.

Děkujeme všem zainteresovaným za poskytnuté finanční prostředky a za součinnost při pořízení automobilu.

Středočeský kraj
HZS Středočeského kraje
Městys Štěchovice
Vesta Auto Corson