Pád stožáru elektrického vedení, zásah 8/2018

Během průzkumu jednotka zjistila, že se jedná o spadlý vzrostlý
smrk na telefonní vedení, které následně přelomilo sloup od telefonního vedení. Sloup a špička smrku zasahovaly do komunikace. Za pomoci motorové pily byl rozřezán smrk a odklizen společně se sloupem z komunikace.

Použitá technika:  CAS K27 Dennis Rapier

Místo, datum a čas: Štěchovice, 12.3.2018, 13:57 – 14:27