SDH

Hasičské desatero

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí. 2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž. 3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého …

Test

Testovací stránka

Základní informace

Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů. Náš hasičský sbor je spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Vltavan, sdružení rybářů,  tělovýchovná jednota atd. Náš sbor je právně samostatný a jako subjekt se nepodílí na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí. K mimořádným …

Výbor SDH

Na základě řádných voleb konajících se na výroční valné hromadě 17.1.2015 byli do výboru SDH Štěchovice zvoleni tito členové: funkce jméno starosta SDH Martin David jednatel SDH Renáta Davidová velitel SDH Jiří Malý zástupce velitele Jaroslav Hušbauer nejml. strojník Martin Slivka kronikář Drahomíra Hušbauerová hospodář Hana Jandlová předseda revizní komise Iva Svobodová člen revizní komise …

Členská základna a příspěvky

Členská základna za dobu historie našeho sboru prošla mnoha změnami. V současné době máme 46 registrovaných a platících členů. Roční příspěvek činí 150 Kč pro dospělé a 100 Kč pro děti splatných předem na každoroční výroční valné hromadě. Z každého členského příspěvku zůstává v pokladně našeho sboru 50 Kč, zbytek odvádíme našemu nadřízenému orgánu Okresnímu sdružení hasičů Praha-západ. Pro přijetí …

Čestní členové našeho sboru

  jméno datum narození členství od roku Červenka Vilém  1927  1950 Dupalová Marie  1930  1952 Mrázek Jan  1928  1948 Pešice Josef  1928  1954 Pokorný Jaroslav  1934  1954 Prchalová Zdeňka  1926  1958 Růžičková Jiřina  1933  1957 Svobodová Miloslava  1928  1958 Zemanová Anežka  1923  1969

Stanovy, dokumenty

Naši přátelé

10. okrsek

Náš sbor svojí lokalitou spadá do 10.okrsku a je členem Okresního sdružení hasičů Prahy západ. 10. okrsek sdružuje sbory: SDH Pikovice SDH Hradištko SDH Štěchovice SDH Masečín SDH Slapy SDH Buš   Členy výboru okrsku jsou: (volby 31.1.2015) starosta a statutární zástupce: Jiří Malý, SDH Štěchovice náměstek starosty: Milan Vála, SDH Hradištko velitel: František Adam, SDH …