Zpět na SDH

Výbor SDH

Na základě řádných voleb konajících se formou per-rollam byly dne 30.1.2021 do výboru SDH Štěchovice zvoleni tito členové:

funkce jméno
starosta SDH Jiří Malý
jednatel SDH funkce neobsazena
velitel SDH Martin Malý
náměstek starosty Jaroslav Hušbauer ml.
strojník Martin Slivka
kronikář Jaroslav Hušbauer ml.
hospodář Iva Svobodová
revizor Jan Košata
člen revizní komise Jaroslav Šonka
člen revizní komise Zbyněk Svoboda