Return to SDH

Výbor SDH

Na základě řádných voleb konajících se na výroční valné hromadě 17.1.2015 byli do výboru SDH Štěchovice zvoleni tito členové:

funkce jméno
starosta SDH Martin David
jednatel SDH Renáta Davidová
velitel SDH Jiří Malý
zástupce velitele Jaroslav Hušbauer nejml.
strojník Martin Slivka
kronikář Drahomíra Hušbauerová
hospodář Hana Jandlová
předseda revizní komise Iva Svobodová
člen revizní komise Jaroslav Šonka
člen revizní komise Zbyněk Svoboda