Return to SDH

Základní informace

Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.

Náš hasičský sbor je spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Vltavan, sdružení rybářů,  tělovýchovná jednota atd.

Náš sbor je právně samostatný a jako subjekt se nepodílí na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí. K mimořádným událostem vyjíždí jednotka sboru dobrovolných hasičů, která je zřízena a podporována obcí.

 

 

 

SDH Štěchovice

Školní 382, 252 07 Štěchovice
IČO 673 64 632

registrace u MV ČR pod číslem 3210057
jednotka SDH: skupina JPO III
evidenční číslo jednotky: 21 A 155

 

 

Ukázky našich společenských akcí včetně fotografií můžete nalézt zde.