Setkání u Lípy

 

 

 

 

 

 

Stává se příjemnou tradicí, že se spolu s ostatními sbory každoročně setkáváme u Lípy republiky, kterou jsme zasadili u příležitosti 100. výročí založení Československa v blízkosti štěchovického kostela.
Už od prvního roku volíme termín kolem 17. listopadu, ale zvykli jsme si vzpomínat nejen na tento významný den, ale každoročně i na některé výročí daného roku.
Asi nikoho nepřekvapí, že jsme jako hasiči 19. 11. vzpomněli povodně v roce 2002. U Lípy jsme vzpomínali nejen na ničivé události a konkrétní zásahy, ale zejména na velkou soudržnost lidí a vzájemnou pomoc. Pan farář pak zdůraznil jednu velmi důležitou věc, že ve Štěchovicích přes všechny hrůzy naštěstí nezemřel při povodních v roce 2002 žádný člověk. 
Po zapálení svíček jsme se všichni odebrali do muzea štěchovického kostela na výstavu historických fotografií a na promítání filmu o povodních. Naše vzpomínání pak pokračovalo v klubovně Vltavanu. 
Všem sborům děkujeme za účast.