Technická pomoc, zásah 1/2018

Jednotka byla při cestě k zásahu odvolána z důvodu vyřešení SDH Slapy.

Použitá technika: CAS K27 Dennis Rapier

Místo, datum a čas: Slapy, 6.1.2018, 12:31 – 12:55