Výlet po Povltavské stezce

Na státní svátek 28.10.2013 se část našeho sboru vydala na Povltavskou stezku. V ranních hodinách jsme nasedli do autobusu směřujícího do Třebenic a poté započali naši cestu. Cestou jsme si mohli prohlédnout nové poučné tabule o místní flórě i fauně a podívali jsme se i na místa, které zasáhly červnové povodně. Cesta měřila celkem 8,5 kilometru. Část z nás poté tento náročný výlet zakončila příjemným obědem  v restauraci.

Fotogalerie