Výroční valná hromada 2016

Letošní valná hromada našeho sboru se, stejně jako předchozí roky, konala v jídelně mateřské školy a připadla na pátek 8.1.2016

Úvodního slova se ujala sestra Renáta Davidová a přivítala všechny přítomné. Následoval výčet činností našeho sboru z úst starosty sboru a velitele zásahové jednotky Martina Davida .

V závěrečné diskuzi proběhla řada zdravic z úst zástupců okolních sborů. Poté jsme si již pochutnali na večeři jež nám připravili kuchařky mateřské školy.

Děkujeme spolkům 10.okrsku za hojnou účast a kamarádům z Višnové.

Fotogalerie