Výroční valná hromada 2017

Letošní valná hromada našeho sboru se narozdíl od minulých let konala v místním hostinci U Vrňáků v sobotu 6.1.2016. Na programu valné hromady byly zmíněny všechny akce, kterých jsme se buď účastnili nebo je pořádali a také byla oceněna celá řada našich členů formou plaket a medailí za činnost pro sbor a za věrnost.

Z úst velitele jednotky a zároveň starosty sboru Martina Davida zazněla důležitá informace o sloučení zásahové jednotky Štěchovic a Masečína.

Po zdravici zástupců okolních sborů následovala výborná večeře a nevázaná zábava.

Děkujeme spolkům 10.okrsku za hojnou účast a kamarádům z Višnové.