Zápis ze schůze výboru 10. okrsku SH ČMSS

22.10.2021 se konala schůze výboru 10.okrsku SH ČMSS v klubovně na Hradištku. Zápis ze schůze zde.