Jednotka SDH

Vzdělávání

Instruktážní videa: První pomoc – otevření uzavřených prostor První pomoc – ošetření popálené osoby První pomoc – metoda START u dopravní nehody autobusu První pomoc – výskyt nebezpečné látky První pomoc – transport pacienta První pomoc – vyšetření zraněné osoby První pomoc – dopravní nehoda   Dokumenty: Ochrana zdraví a života hasiče Organizace požární ochrany …

Základní informace

Jednotka SDH obce Štěchovice (zásahová jednotka), jejímž zřizovatelem je Městys Štěchovice, provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 239/2000 Sb.) ve svém územním obvodu i mimo něj. Členové jednotky jsou fyzické osoby, které vykonávají činnost v jednotce dobrovolně, mimo své …

Členové

Členové jednotky jsou fyzické osoby, které vykonávají činnost v jednotce dobrovolně, mimo své hlavní nebo vedlejší povolání…..  

Technika