Jednotka SDH

Vzdělávání

První pomoc Ochrana zdraví a života hasiče Organizace požární ochrany Požární prevence Požární taktika

Základní informace

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů (JSDH nebo zásahová jednotka) obce Štěchovice, jejímž zřizovatelem je Městys Štěchovice, provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 239/2000 Sb.) ve svém územním obvodu i mimo něj. Členové jednotky jsou fyzické osoby, které vykonávají činnost …

Členové

Členové jednotky jsou fyzické osoby, které vykonávají činnost v jednotce dobrovolně, mimo své hlavní nebo vedlejší povolání…..  

Technika