Return to Jednotka SDH

Vzdělávání

Instruktážní videa:

První pomoc – otevření uzavřených prostor

První pomoc – ošetření popálené osoby

První pomoc – metoda START u dopravní nehody autobusu

První pomoc – výskyt nebezpečné látky

První pomoc – transport pacienta

První pomoc – vyšetření zraněné osoby

První pomoc – dopravní nehoda

 

Dokumenty:

Ochrana zdraví a života hasiče

Organizace požární ochrany

Požární prevence

Požární taktika

První pomoc