Zprávy o zásazích od roku 2019 pouze na facebooku

Samozvaný spráce těchto webových stránek se rozhodl již dále nezveřejňovat zprávy ze zásahů JSDH a od roku 2019 tuto záležitost ponechat výrazně aktivnějšímu a mladšímu správci našeho facebooku.

Aktuality a zprávy z činnosti ať už sboru (SDH) nebo zásahové jednotky (JSDH) zde stále, ať už s menším či větším zpožděním, nacházet samozřejmě budete.