Požehnání novému hasičskému vozu a setkání u Lípy republiky

Za přítomnosti zástupců okolních sborů a místního faráře jsme v podvečerních hodinách dne 13.11.2021 požehnali novému hasičskému vozu a následně jsem se přesunuli k Lípě republiky, kde jsme zavzpomínali na rok 2001 a na události spojené s 11.9.2001. Při slavnostním aktu jsme uctili památku všech hasičů, kteří při této tragické události zahynuli.

Fotogalerie

První setkání Mladých hasičů ve Štěchovicích

4.11. odpoledne se uskutečnila první schůzka Mladých hasičů SDH Štěchovice. Děti si prohlédly naší techniku, zázemí zásahové jednotky a také klubovnu sboru. 👩‍🚒Těšíme se na další schůzku a pro lepší komunikaci je nově zřízena emailová adresa: mladihasicistechovice@seznam.cz 😉

Valné hromady sborů 10. okrsku

26. 11. 2021 – SDH Masečín 19:00 hod v hostinci U Cihelků

11. 12. 2021 – SDH Hradištko 17:00 hod v restauraci U Petra

8. 1. 2022 – SDH Štěchovice 18:00 hod v restauraci Na Peškově

14. 1. 2022 – SDH Pikovice 19:00 hod v restauraci U Dolejších

15. 1. 2022 – SDH Slapy 18:00 hod v restauraci U Neužilů

21. 1. 2022 – SDH Buš 19:00 hod v restauraci U Váňů

21. 1. 2022 – 10. okrsek po ukončení Výroční valné hromady SDH Buš

Zápis ze schůze výboru 10. okrsku SH ČMSS

22.10.2021 se konala schůze výboru 10.okrsku SH ČMSS v klubovně na Hradištku. Zápis ze schůze zde.

Naše ženy v akci!

Odhodlání, nasazení a podpora od mužské části jednotky jsou nezbytnými podmínkami vedoucími k úspěchu v prvním kole okrskové soutěže požárního útoku našich žen. A včera učinily první a nezbytný, nikoliv však postačující, krok a seznámily se s technikou a začaly trénovat. Byla u toho legrace, tak jim popřejme, ať je chuť nepřechází a soupeřům nedají nic zadarmo 😃🚒.
 
 

Hledají se mladí hasiči ve Štěchovicích!

Jsi kluk nebo holka? Je ti víc než 6 a méně než 15? Máš zájem se naučit něco nového? Tak přijď mezi nás, mezi mladé hasiče a hasičky ve Štěchovicích! Poprvé a rozhodně ne naposledy.

Kdy a kde se potkáme: 4.11.2021 od 16:30 v klubovně hasičské zbrojnice ve Štěchovicích.  Ničeho se neboj, všichni se rádi učíme nové věci 😉.

Hoří! …aneb oslava 140. výročí založení SDH Slapy

Tentokrát v hojném počtu jsme se zúčastnili oslav 140 let založení sboru SDH Slapy nad Vltavou. Našim kamarádům ze Slap ještě jednou tímto blahopřejeme ke kulatému výročí a zároveň děkujeme za pozvání a za velmi zajímavý a hodnotný program 🙋👣🎺💒🙏🍲🍺🚁🚒🍺🍗🍰🎺🍺👍.

Fotogalerie SDH Slapy

Oslavy výročí SDH Pikovice a SDH Drevníky

26.6.2021 jsme se spolu s hasiči z Masečína zúčastnili oslav 100. výročí založení SDH Pikovice a 17.7.2021 jsme u našich kamarádů v Drevníkách oslavili již 140. výročí založení jejich sboru. Součástí oslav byl slavnostní průvod a ukázky různých druhů zásahu. Děkujeme za pozvání a do dalších let přejeme hodně elánu a dobré nálady 😀.

Pomáháme podruhé

Opět jsme zareagovali na výzvu starosty OSH Praha západ a pro potřebné které to v této době nemají lehké, jsme v rámci akce „Pojďme společně rozdat trochu radosti“, napekli nějaké ty dobrůtky. Všem zapojeným a hlavně dětem ze ZŠ Štěchovice patří velký dík!

Fotogalerie zde.

Nové vozidlo pro zásahovou jednotku!

Dobrá věc se podařila a s potěšením si dovolujeme oznámit, že od 18. března 2021 disponuje zásahová jednotka společně s Hasiči Masečín poprvé zbrusu novým automobilem. Jedná se o dopravní automobil Ford Transit 4×4 – DA L1Z, který nahradí již dosluhující TA Ford Explorer.

Fotogalerie zde.

Nové vozidlo bude především využíváno pro přepravu požárního družstva a přívěsu s člunem při záchranných pracích na řece Vltavě a při plnění úkolů požární ochrany a ochrany obyvatelstva v členitém terénu. Dále bude vozidlo využíváno pro evakuaci obyvatelstva v době povodní, kdy velká část katastru obce je povodněmi ohrožena.

Věříme, že jakmile situace dovolí, budeme moci uspořádat slavnostní předání, abyste si ho mohli i vy prohlédnout naživo.

Vozidlo bylo pořízeno za přispění investiční dotace MV-GŘ HZS ČR, za přispění dotace Středočeského kraje a z prostředků obce. Z dotačního titulu MV-GŘ HZS ČR výzvy JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu bylo přispěno 450 000 Kč. Z dotace pro jednotky SDH obcí z rozpočtu Středočeského kraje bylo přispěno 300 000 Kč. Zbylou částku uhradil městys Štěchovice ze svého rozpočtu.
Automobil nám dodala na základě výběrového řízení firma Vesta Auto Corson s.r.o.

Děkujeme všem zainteresovaným za poskytnuté finanční prostředky a za součinnost při pořízení automobilu.

Středočeský kraj
HZS Středočeského kraje
Městys Štěchovice
Vesta Auto Corson