Dětský den

Stalo již tradicí, že na přelomu května a června pořádáme spolu s Mateřskou školou, HZS Jílové, Policií ČR a Záchrannou službou ASČR Dětský den. Letošní 11. ročník provázelo, na rozdíl od loňského kdy nám celý den pršelo, krásné slunečné počasí. Pro děti byly připraveny soutěže zručnosti, znalostí ze zdravovědy, mohly si zastřílet ze vzduchovky, hasit skutečný požár, opéct si buřta, prohlídnout si hasičskou techniku, projet se v hasičském autě a nakonec si zablbnout v pěně 🙂 .

Dětem děkujeme za skvělou účast – letošní ročník Vás bylo více jak 100, rodičům za toleranci se kterou akceptovali mokré oblečení svých ratolestí a nakonec všem, kteří se na celé akci aktivně a organizačně podíleli – personálu Mateřské školy (mj. i za výbornou buchtu 🙂 ) a členům hasičského sboru ve Štěchovicích.

Fotogalerie