Dětský karneval

Stalo se již tradicí, že každý rok na jaře pořádáme spolu s Mateřskou školkou karneval pro děti. Letošní rok byl pro děti připraven bohatý program, na jehož konci proběhla volba vítězné masky a dětem byly rozdány věcné ceny. Více jak 3 hodinový program a usměvavé dětské tváře byly jasnou odpovědí, že se letošní karneval dětem líbil.

Velké poděkování patří p. Červenkovi z firmy Rekoservis, s.r.o. za finanční dar, který byl spolu s vybraným dobrovolným vstupným předán ředitelce MŠ.

Děkujeme dětem za skvělé masky a všem, kteří se na přípravě a průběhu programu podíleli 😛

Fotogalerie