Hoří! …aneb oslava 140. výročí založení SDH Slapy

Tentokrát v hojném počtu jsme se zúčastnili oslav 140 let založení sboru SDH Slapy nad Vltavou. Našim kamarádům ze Slap ještě jednou tímto blahopřejeme ke kulatému výročí a zároveň děkujeme za pozvání a za velmi zajímavý a hodnotný program 🙋👣🎺💒🙏🍲🍺🚁🚒🍺🍗🍰🎺🍺👍.

Fotogalerie SDH Slapy

Oslavy výročí SDH Pikovice a SDH Drevníky

26.6.2021 jsme se spolu s hasiči z Masečína zúčastnili oslav 100. výročí založení SDH Pikovice a 17.7.2021 jsme u našich kamarádů v Drevníkách oslavili již 140. výročí založení jejich sboru. Součástí oslav byl slavnostní průvod a ukázky různých druhů zásahu. Děkujeme za pozvání a do dalších let přejeme hodně elánu a dobré nálady 😀.

Pomáháme podruhé

Opět jsme zareagovali na výzvu starosty OSH Praha západ a pro potřebné které to v této době nemají lehké, jsme v rámci akce „Pojďme společně rozdat trochu radosti“, napekli nějaké ty dobrůtky. Všem zapojeným a hlavně dětem ze ZŠ Štěchovice patří velký dík!

Fotogalerie zde.

Nové vozidlo pro zásahovou jednotku!

Dobrá věc se podařila a s potěšením si dovolujeme oznámit, že od 18. března 2021 disponuje zásahová jednotka společně s Hasiči Masečín poprvé zbrusu novým automobilem. Jedná se o dopravní automobil Ford Transit 4×4 – DA L1Z, který nahradí již dosluhující TA Ford Explorer.

Fotogalerie zde.

Nové vozidlo bude především využíváno pro přepravu požárního družstva a přívěsu s člunem při záchranných pracích na řece Vltavě a při plnění úkolů požární ochrany a ochrany obyvatelstva v členitém terénu. Dále bude vozidlo využíváno pro evakuaci obyvatelstva v době povodní, kdy velká část katastru obce je povodněmi ohrožena.

Věříme, že jakmile situace dovolí, budeme moci uspořádat slavnostní předání, abyste si ho mohli i vy prohlédnout naživo.

Vozidlo bylo pořízeno za přispění investiční dotace MV-GŘ HZS ČR, za přispění dotace Středočeského kraje a z prostředků obce. Z dotačního titulu MV-GŘ HZS ČR výzvy JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu bylo přispěno 450 000 Kč. Z dotace pro jednotky SDH obcí z rozpočtu Středočeského kraje bylo přispěno 300 000 Kč. Zbylou částku uhradil městys Štěchovice ze svého rozpočtu.
Automobil nám dodala na základě výběrového řízení firma Vesta Auto Corson s.r.o.

Děkujeme všem zainteresovaným za poskytnuté finanční prostředky a za součinnost při pořízení automobilu.

Středočeský kraj
HZS Středočeského kraje
Městys Štěchovice
Vesta Auto Corson

Pomáháme těm, co pomáhají

Pohotově jsme zareagovali na výzvu starosty OSH Praha západ a pro naše zdravotníky, policii, prodavačky a další pracovníky, kteří to v této době nemají lehké, jsme v rámci akce „Děkujeme těm, kdo pomáhají“,  napekli nějaké ty dobrůtky. Všem zapojeným patří velký dík!

Vice zde

Výroční valná hromada

Letošní valnou hromadu jsme narozdíl od předchozích let zorganizovali korespondenčně. Na programu byly, kromě jiného, volby do výboru našeho SDH.

Zde je zápis

Valné hromady 10. okrsku 2020 – 2021

Vzhledem k současným vládním opatřením jsou termíny výročních valných hromad sborů 10. okrsku pro tento rok více než nejisté. Termíny níže uvedené prosím považujte za předběžné.

SDH Hradištko, 12.12.2020, 18:00 hod, místo bude upřesněno

SDH Pikovice, 9.1.2021, 19:00 hod v restauraci U Dolejších

SDH Buš, 15.1.2021, 19:00 hod v restauraci U Váňů

SDH Slapy, 23.1.2021, 18:00 hod, místo bude upřesněno

SDH Štěchovice, 30.1.2021, 19:00 hod v restauraci Na Peškově

SDH Masečín, 5.2.2021, 19:00 hod v hostinci u Cihelků

Valná hromada 10. okrsku se bude konat po skončení poslední výroční valné hromady daného sboru.

Aktualizace k únoru 2021: Vzhledem k vládním opatřením se naše výroční valná hromada konala korespondenčně.

Výroční valná hromada 10.okrsku

18.1.2020 proběhla výroční valná hromada 10. okrsku SH ČMS Praha západ

Zápis zde.

Vánoční strom do kostela

V sobotu 14.12. jsme pomáhali s pokácením, převozem a nazdobením vánočního stromu do kostela.

Fotogalerie

Pietní akce k uctění památky 17.11.

Za účasti členů hasičských sborů okolních sborů jsme se 16.11.2019 sešli, abychom uctili výročí 17.11. V projevech zástupců jednotlivých sborů jsme vzpomenuli velitele, kteří před 30 lety vykonávali starosty nebo velitele jednotlivých sborů. Po oficiální části jsme se odebrali do restaurace Na Peškově.

Fotogalerie