Požár polního porostu, zásah 39/2016

U zásahu byli: M. David, M. Slivka, J. Hušbauer

Použitá technika: CAS K27 Dennis Rapier

Místo, datum a čas: Sloup, 8.10.2016, 14:30 – 15:30