SDH

Hasičské desatero

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí. 2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž. 3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého …

Test

Testovací stránka

Základní informace

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů, který se řídí stanovami SH ČMS. Náš hasičský sbor je spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Vltavan, sdružení rybářů,  tělovýchovná jednota atd. Náš sbor je právně samostatný a jako subjekt se nepodílí na zásahových a likvidačních …

Výbor SDH

Na základě řádných voleb byly do výboru SDH Štěchovice zvoleni:   funkce jméno starosta SDH Jiří Malý jednatel SDH funkce neobsazena velitel SDH Martin Malý náměstek starosty Jaroslav Hušbauer ml. strojník Martin Slivka kronikář Jaroslav Hušbauer ml. hospodář Iva Svobodová revizor Jan Košata vedoucí kolektivu mládeže Jana Branná    

Členská základna a příspěvky

Členská základna za dobu historie našeho sboru prošla mnoha změnami. Aktuální počet členů lze zjistit u starosty sboru. Roční příspěvek činí 400 Kč splatných předem na každoroční výroční valné hromadě. Z každého členského příspěvku zůstává v pokladně našeho sboru 200 Kč, zbytek odvádíme našemu nadřízenému orgánu Okresnímu sdružení hasičů Praha-západ. Roční příspěvek musí být uhrazen i za probíhají …

Čestní členové našeho sboru

Jméno datum narození členem od roku Růžičková Jiřina  1933  1957 Svobodová Miloslava  1928  1958

Stanovy, dokumenty

Naši přátelé

10. okrsek

Náš sbor svojí lokalitou spadá do 10.okrsku a je členem Okresního sdružení hasičů Prahy západ. 10. okrsek sdružuje sbory: SDH Pikovice SDH Hradištko SDH Štěchovice SDH Masečín SDH Slapy SDH Buš Členy výboru okrsku jsou: starosta a statutární zástupce: Jiří Malý, SDH Štěchovice náměstek starosty: Milan Vála, SDH Hradištko velitel: František Adam, SDH Buš strojník: Bohumil …