Zpět na SDH

Naši přátelé

Brandweer Kalmthout – Belgie

Na jaře 2003 proběhla první návštěva zástupců hasičského sboru z Belgického Kalmthout u nás. U příležitosti různých společenských oslav a událostí obou měst, se od toho data uskutečnilo již několik vzájemných návštěv. Významným datumem pro náš sbor se stal rok 2003. V tomto roce se totiž započala družba s hasičským sborem z města Kalmthout v Belgii. Ve dnech 28. až 30. června …

Sbor dobrovolných hasičů Drevníky

V dějinách našeho sboru určitě nelze opomenout rok 1965. V tomto roce byla totiž zahájena družba s SDH Drevníky, která trvá do dnešního dne. Za vznikem této spolupráce stojí především za SDH Štěchovice Antonín Šrámek a za SDH Drevníky Jan Kocan, kteří se 23. 5. 1965 v Novém Kníně na oslavách místního sboru u příležitosti otevření nové hasičské zbrojnice dohodli …