Zpět na Naši přátelé

Brandweer Kalmthout – Belgie

Na jaře 2003 proběhla první návštěva zástupců hasičského sboru z Belgického Kalmthout u nás. U příležitosti různých společenských oslav a událostí obou měst, se od toho data uskutečnilo již několik vzájemných návštěv.

Významným datumem pro náš sbor se stal rok 2003. V tomto roce se totiž započala družba s hasičským sborem z města Kalmthout v Belgii. Ve dnech 28. až 30. června nás ve Štěchovicích navštívili čtyři zástupci belgických hasičů – Koen Regnard, Philip Moens, Cloude Regnard a Leo Lathouwers a následně se 15. listopadu vydali čtyři členové našeho sboru do Belgie. Byli to bratři Jiří Malý, Martin David, Ondřej Hykyš a Pavel Bouška. Tyto první seznamovací návštěvy proběhly především ve znamení prohlídek techniky a zázemí obou hasičských sborů, ale i města Klamthout a obce Štěchovice.

V roce 2004 se uskutečnily další vzájemné návštěvy mezi naším sborem a sborem hasičů z Belgie. Dne 9. 5. odjeli na oslavy 170. založení hasičského sboru v Essenu tito členové: Švejda Jan st., Martin David, Libor Fontán, Jiří Malý, Hana Jandlová, Milan Langr a Pavel Bouška. Proč zrovna v Essenu? Tak jako sousedí Hradištko se Štěchovicemi, sousedí Essen s Kalmthoutem. A tak jako máme přátele v sousedním Hradištku, mají i Kalmthouští přátele v sousedním Essenu. A právě hradištští hasiči se přátelí s essenskými. A je na místě říci, že díky přátelství mezi Hradištkem a Essenem, jehož počátky sahají do roku 1997, postupně začala vznikat družba našeho sboru právě s hasiči z Kalmthoutu.

11. 9. 2004 se pak delegace patnácti hasičů z Kalmthoutu v čele se starostou města panem Lukasem Jacobsem zúčastnila slavnostního otevření nově zrekonstruované zbrojnice a vzpomínkových oslav Dva roky poté. Vedle starostky obce Miloslavy Vlkové a členů našeho sboru byl oslavám přítomen i tehdejší předseda vlády Stanislav Gross. Před symbolickým přestřižením pásky a otevřením zbrojnice panem premiérem spolu s ředitelem územního odboru Kolín pplk. Janem Bradnou a velitelem sboru dobrovolných hasičů Štěchovice Jiřím Malým zbrojnici vysvětil Páter Mgr. Jan Kotas.

Na jaře 2005 jsme přijali pozvání k další návštěvě Belgie a zúčastnili se tzv. Security day, na kterém byla předvedena činnost všech složek záchranného systému z Kalmthoutu. Z našeho sboru se do Belgie vydalo těchto osm členů: Martin David, Renáta Davidová, Pavel Bouška, Vladimíra Boušková, Ondřej Hykyš, Barbora Hykyšová, Jiří Malý a Martin Kopřiva. Z této cesty naleznete ve fotogalerii samostatnou reportáž.

Rok 2005 se odehrával především ve znamení oslav 800 let od první písemné zmínky o obci Štěchovice. Náš sbor se na těchto oslavách samozřejmě podílel. Jsme rádi, že svým přátelstvím s belgickým hasičským sborem z Kalmthoutu jsme přispěli ke vzniku smlouvy o přátelství a spolupráci mezi oběma městy, která byla v rámci těchto oslav podepsána 4. září 2005 na obecním úřadě za přítomnosti zastupitelů obou obcí a členů obou hasičských sborů. Na tyto oslavy přijelo z Kalmthout opět početná delegace v počtu patnácti osob Podrobnosti o podpisu smlouvy naleznete na webových stránkách obce.

V roce 2006 nás naši přátelé navštívili již dvakrát a třetí návštěva je plánována na 28.října. První návštěva se konala ve dnech 12. až 14.května a druhá pak 28. až 30.července.

V květnu se naši belgičtí přátelé z Kalmthoutu a Essenu účastnili nedělního pražského závodu Volskwagen Maraton Praha. U této příležitosti proběhlo v pátek 12.5.2006 pod záštitou Belgické ambasády oficiální setkání mezi zástupci měst Kalmthoutu, Essenu, Štěchovic a Hradištka . Večer se pak ještě uskutečnila návštěva belgické výpravy v Hradištku a ve Štěchovicích. Setkání proběhlo již tradičně v klubovnách obou hasičských sborů za přítomnosti zúčastněných starostů.

Na červencové oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Štěchovice přijela z Kalmthoutu delegace pěti hasičů. U této příležitosti výbor sboru rozhodl o udělení čestných členství SDH Štěchovice čtyřem hasičům z belgického Kalmthout, kteří v létě 2003 jako první navštívili náš sbor a započali přátelství mezi oběma sbory. Byli to: Leo Lathouwers, Koen Regnard, Philip Moens, Cloude Regnard.

I když se vzájemné návštěvy zatím konají jen u příležitosti významných událostí a tyto události jsou hlavním programem víkendových návštěv, zbývá vždy i dost času na výlety po okolí a prohlídky turisticky zajímavých míst a pamětihodností.

http://www.brandweerkalmthout.be