Zpět na Naši přátelé

Sbor dobrovolných hasičů Drevníky

Antonín Šrámek

V dějinách našeho sboru určitě nelze opomenout rok 1965. V tomto roce byla totiž zahájena družba s SDH Drevníky, která trvá do dnešního dne. Za vznikem této spolupráce stojí především za SDH Štěchovice Antonín Šrámek a za SDH Drevníky Jan Kocan, kteří se 23. 5. 1965 v Novém Kníně na oslavách místního sboru u příležitosti otevření nové hasičské zbrojnice dohodli na navázáni tradice z dob, kdy existovala župa Proudská – Kolumbusova č. 48, a dali podnět k pokračování spolupráce mezi oběma sbory.

Přátelství mezi oběma sbory má především společenský charakter. Delegace z obou sborů se vzájemně zúčastňovaly a do dnešního dne zúčastňují valných hromad a téměř všech kulturních akcí, které oba sbory v průběhu roku nezávisle na sobě pořádají.

První oficiální setkáni se uskutečnilo 27. 11. 1966 u příležitosti 80letého výročí založení našeho sboru a ročního jubilea spolupráce. Za SDH Drevniky se zúčastnili Jan Kocan – předseda, Jaroslav Hovorka – velitel, František Šálek – jednatel, Václav Ptáček – člen výboru, Josef Hovorka – člen výboru a Bohumil Pudil – řidič vozu. Pro návštěvu byla domluvena prohlídka elektrárny. Po ní následoval společný oběd a ve 14:00 hodin byla zahájena slavnostní výroční schůze. Po jejím ukončení se pokračovalo volnou zábavou s hudbou a tancem.

U příležitosti takovýchto významných výročí byli někteří z řad členů SDH Drevníky jmenováni čestnými členy našeho sboru a naopak. V roce 1990 byli například 30. června u příležitosti 25. výročí družby sborů jmenováni bratři Ptáček, Jaroslav Hovorka a Bohumil Pudil st. čestnými členy SDH Štěchovice a naopak, čestnými členy hasičského sboru Drevníky jmenoval starosta SDH Drevníky Ladislav Hrabík Václava Nejedlého, Jaroslava Zemana a Václava Boťu. Tyto oslavy se konaly v Drevníkách. Za náš sbor se účastnilo 35 členů včetně kapely.

Dalšími čestnými členy z řad členů SDH Drevníky byli na slavnostní schůzi u příležitosti 30. výročí trvání spolupráce jmenováni Ladislav Hrabík, Jiřina Hrabíková, Milan Konvalinka, Zdeněk Cejpek, Vladimír Pudil a Václav Kocan. Oslava, která proběhla 21. 10. 1995 v restauraci u Růžičků (V Kocábech) se dle vyprávění velmi vydařila. Celkem se proslavilo asi 9.000,- Kč a prý nebylo nikoho, kdo by odcházel nespokojen.

Drevníky

Drevníky

V řadě oslav se další významné setkání obou sborů uskutečnilo 5. 7. 2000 v Drevníkách u příležitosti 35. výročí spolupráce. Plně obsazená hasičská Avia dorazila ze Štěchovic do Drevník kolem poledního a oba sbory se nejprve utkaly v přátelském zápase v nohejbale. Po slavnostní schůzi a tradiční společné večeři ke spokojenosti a dobré náladě zahrál Václav Kocan s kapelou.

Oslava u příležitosti 40. výročí spolupráce obou sborů se uskutečnila 28. 5. 2005 v nově otevřené hasičské zbrojnici ve Štěchovicích. Oproti předcházejícím oslavám bylo upuštěno od slavnostní schůze a celý průběh večera se odehrál jako přátelské setkání s grilováním vepřové kýty. V průběhu večera byl starostovi SDH Drevníky Ladislavu Hrabíkovi předán sborový dar – sekt s věnováním a broušené skleničky s motivem družby a při příležitosti této oslavy byl Václavu Kaclovi předán diplom s jmenováním doživotním čestným starostou Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice.

Poděkování členům Sboru dobrovolných hasičů Drevníky patří zejména za pomoc, kdy společně s ostatními sbory z okolí pomáhali v naší obci při odstraňování následků povodní v roce 2002. Obecní úřad a SDH Drevniky zorganizovali sbírku humanitární pomoci a ve dnech 18. a 20. srpna 2002 byla do Štěchovic vypravena dvě auta obsahující ruční úklidové nářadí. V naší obci jmenovitě pomáhali: Milan Konvalinka, Radek Bauer, Martin Fairaisl, Ladislav Holec, Václav Petrák, Radek Smělý, Pavel Zmek.

SDH00025