Zpět na SDH

Základní informace

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů, který se řídí stanovami SH ČMS.

Náš hasičský sbor je spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Vltavan, sdružení rybářů,  tělovýchovná jednota atd.

Náš sbor je právně samostatný a jako subjekt se nepodílí na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí. K mimořádným událostem vyjíždí jednotka sboru dobrovolných hasičů, která je zřízena a podporována obcí.

SDH Štěchovice

Školní 382, 252 07 Štěchovice
IČO 673 64 632
registrace u MV ČR pod číslem 220014
jednotka SDH: skupina JPO III
evidenční číslo jednotky SDH: 21 A 155

Ukázky našich společenských akcí včetně fotografií můžete nalézt zde.