Školení nositelů DT

Stalo se již každoroční tradicí, že pro dobrovolné hasiče pořádá HZS Jílové školení nositelů dýchací techniky. V letošním roce na nás připadl termín na sobotu 29.3.2014 spolu s dobrovolnými hasiči z Hradištka, Slap, Průhonic a Kamenného Újezdce.

V úvodu školení nás velitel HZS Jílové Miroslav Český obeznámil s novinkami v používání kódů typické činnosti (KTČ) při spojení s KOPIS Kladno. Poté probíhalo teoretické zaškolení a praktické cvičení pod vedením Pavla Peška. V letošním roce jsme si v praxi vyzkoušeli typické činnosti hasičů v dýchacích přístrojích; rozvinutí proudu, sestavení žebříku, hašení ze střechy, odvalení překážky v podobě pneumatiky, odtažení auta pomocí „hupcuku“ a hledání předmětů v zakouřené místnosti.

Děkujeme za skvělou přípravu!!

Fotogalerie