Strom na vozovce, zásah 10/2017

Odklizení stromu ze sinice II. třídy č. 102 ve Slapském kopci.

U zásahu byli: M. Slivka, M. David

Použitá technika: CAS K27 Dennis Rapier

Místo, datum a čas: Slapy, 2.3.2017, 15:11 – 15:21