Únik látky na hladinu, zásah 45/2017

Hromadící se pěna bez zápachu na soutoku Kocáby a Vltavy. Dle informace od pracovníka povodí, jsou vypouštěny rybníky u Dobříše a voda pění pod jezy na Kocábě.

Použitá technika: CAS K27 Dennis Rapier

Místo, datum a čas: Štěchovice, 19.9.2017, 10:50 – 11:30