Výroční valná hromada 2015

Letošní valná hromada našeho sboru se, stejně jako loňský rok, konala v jídelně mateřské školy a připadla na sobotu 17.1.2015.

Úvodního slova se ujala sestra Renáta Davidová a přivítala všechny přítomné. Následoval výčet činností našeho sboru z úst starosty sboru Martina Davida následovaný přehledem činnosti zásahové jednotky přednesený velitelem sboru Jiřím Malým.

Součástí programu valné hromady byly i volby do výboru SDH a pověření funkce velitele jednotky SDH obce Martina Davida z rukou starosty obce Miloše Čapka. Jako poděkování za činnost bývalého velitele jednotky SDH Jiřího Malého mu byl z rukou starosty obce předán věcný dar. Tímto se připojujeme k poděkování.

V závěrečné diskuzi proběhla řada zdravic z úst zástupců okolních sborů. Poté jsme si již pochutnali na večeři jež nám připravili kuchařky mateřské školy a na různých, ústům lahodícím, tekutinám. 🙂

Děkujeme spolkům 10.okrsku za hojnou účast a hlavně kamarádům z Drevník a Višnové. Pozdravujte od nás cukráře(ku), medovník byl vynikající!! 😆

Fotogalerie