Víte, jak si obstarat jídlo v přírodě?

Ne? Tak se zeptejte našich Mladých hasičů, kteří splnili odznak specializace Kuchař.
A pokud váháte, jakým hasicím přístrojem co hasit, tak vám mohou pomoci naši absolventi odbornosti Strojník junior.

Plnění odznaků odborností je součástí vzdělávacího systému dětí a mládeže SH ČMS. Na plnění odznaků odborností navazuje plnění odznaků specializací. Zatímco odznaky odborností prezentují spíše stránku vědomostní, odznaky specializací jsou zaměřeny na rozvoj dovedností. Více o nich se můžete dovědět v sekci Zajímavé odkazy.

Naši Mladí hasiči plnili na schůzce 24. 11. odznaky Strojník junior, Kronikář a Kuchař. Výsledkem je, že máme mezi sebou 8 strojníků – juniorů, 6 kuchařů a jednoho kronikáře. A co například se museli tito Mladí hasiči naučit? Hasič – strojník se učí jaké jsou jednoduché hasební prostředky, druhy hasicích přístrojů a jaké jsou povinnosti strojníka při zásahu. To vše strojníci řešili i přímo se zástupcem zásahové jednotky. Hasič – kuchař musí vědět nejen, jak si obstarat jídlo v přírodě, ale např. i jaké jsou druhy ohňů, jak stolovat a samozřejmě musí zvládnout i uvařit jednoduchá jídla. Naši Mladí hasiči se učili vařit vajíčka natvrdo, dělat vaječnou pomazánku a palačinky. Jak můžete vidět níže na fotkách a ve fotogalerii, nakonec bylo nutno všechny kuchařské výrobky řádně „zkontrolovat“.
A chutnalo napříč odbornostmi. 😉