Zpět na Jednotka SDH

Základní informace

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů (JSDH nebo zásahová jednotka) obce Štěchovice, jejímž zřizovatelem je Městys Štěchovice, provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 239/2000 Sb.) ve svém územním obvodu i mimo něj.

Členové jednotky jsou fyzické osoby, které vykonávají činnost v jednotce dobrovolně, mimo své hlavní nebo vedlejší povolání.

Naše jednotka je zařazena v kategorii JPO III, což znamená, že:

– zasahuje i mimo území zřizovatele, zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace
– zajišťuje výjezd jednoho družstva do 10 minut od vyhlášení poplachu

Poplach je jednotce vyhlašován na výzvu KOPIS Kladno přes systém Fireport .

Přehled zásahů jednotky od roku 2013 najdete vpravo rubrice Zásahy 20xx

Přehled zásahů jednotky v letech 2004-2012